پرستاری در منزل

 
پرستاری، مراقبت و نگهداری از سالمندان، کودکان و بیماران از حساسیت بالایی برخوردار است و سطح بالایی از تخصص و مسئولیت پذیری را می طلبد. در همین راستا ما در مرکز خدمات پرستاری مسیر آرامش تلاش نموده ایم با غربالگری، گزینش و آموزش های لازم، مجموعه ای از کادر مجرب را گردآوردیم تا بالاترین میزان از کیفیت خدمات و رضایت برای متقاضیان و خانواده هایشان افتخار ما باشد.

مجموعه پرستاری، بهیاری و نگهداری مسیر آرامش، پشتیبانی و نظارت مستمر و شبانه روزی را به متقاضیان گرامی ارائه می دهد.

 

انجام امور منزل و آشپزی

منظور از انجام امور منزل و آشپزی چیست؟

بیشترین کارفرمایان مرکز پرستاری مسیر آرامش کسانی هستند که درخواست خدمات پرستاری و مراقبتی از سالمند ، کودک و بیمار در منزل را دارند . در بین این کارفرمایان کسانی نیز هستند که از موسسه درخواست می کنند که پرستاری برای آنها اعزام کنند که در کنار مراقبت و پرستاری از مددجو ، امور منزل و آشپزی را نیز برای آنها انجام دهد .
در این میان کارشناسان ما با بررسی کلیه جوانب نیرویی کاربلد و زبده را که هم در آشپزی و امور منزل تبهر داشته باشد و هم تجربه و تخصص بالا در پرستاری و مراقبت را داشته باشد را اعزام می نمایند .